Äldsta svenska universiteten

Idag har Sverige upp till 40 universitet totalt men det har inte alltid funnits så många. Redan på 1400-talet uppstod det allra första universitetet i Sverige. Forskningen som bedrivs i dessa högre lärosäten har förändrats mycket med åren och även de ämnen som lärs ut. Variation i politiskt tillstånd och vilka ämnen som ens ansetts vara akademiska har varierat stort. Många Universitet som Sverige har etablerat uppstod i stormaktstiden och vissa av dem finns nu alltså utanför landets nuvarande gränser. De flesta Svenska och Europeiska universitet grundades med förebilden av Platons och antikens akademier. Följande kommer en genomgång av de de allra äldsta universiteten som Sverige har grundat.

Uppsala universitet

Uppsala universitet är Sveriges och hela Nordens äldsta universitet och håller fortfarande kvar sin universitetsstatus än idag. Detta lärosäte grundades år 1477 av ärkebiskopen Jakob Ulfsson och upprättades av Gustav II Adolf. I början var detta mest avsett som en utbildningsinstitution för präster, men blev senare mycket bredare inom akademiska ämnen. Här blev till exempel Alfred Nobel hedersdoktor och Carl von Linné professor i medicin. Universitet anses även i modern tid vara en av de främsta i Europa. Det läggs stor vikt på akademiska traditioner och kulturarv vilket har gjort det möjligt för äldre kulturvanor att leva vidare. Traditioner såsom studentmössan kommer ursprungligen från Uppsala universitet. De främsta ämnesområdena som lärs ut är bland annat samhällsvetenskap, medicin och naturvetenskap.

Tartu universitet

Under stormaktstiden grundades detta universitet av Gustav II Adolf och ligger idag utanför Sveriges gränser. Petrus Kenicius och generalguvernören Johan Skytte omvandlade ett gammalt gymnasium och utförde de nödvändiga förberedningarna. Idag ligger det under Estlands styre och är det största universitetet i landet. I början kallades det Academia Dorpatensis och modellerades efter universitetet i Uppsala. Tartu universitet anses vara en spjutspets för vetenskap och kultur i Estland, tillhörande 1,2% av de ledande universiteten i världen. De huvudsakliga ämnena varierar ganska stort däribland medicin, psykologi, genetik och datavetenskap.

Kungliga akademien i Åbo

Den Kungliga akademien i Åbo grundades år 1640. Likt Uppsala var detta i början mest till för att utbilda präster men däribland även tjänstemän, läkare och officerare. Akademien flyttades från Åbo till Helsingfors efter den enorma branden i Åbo. Stadsbranden anses vara den allra största som någonsin inträffat i Norden. Sedan Finlands självständighet 1917 heter det Helsingfors universitet. Med en mängd olika akademiska ämnen rankas Helsingfors universitet högt på internationella listor och har ett högt anseende globalt. Universitetet är officiellt tvåspråkigt även fast de allra flesta kurser ges på finska, då de studenter som pratar svenska är en minoritet.

Lunds universitet

Lunds universitet

År 1666 grundades Lunds universitet med det ursprungliga namnet Regia Academia Carolina. Det är det näst äldsta universitetet som fortfarande bibehåller sin universitetsstatus än idag, då den första är Uppsalas. I början bestod lärosätet av fyra avdelningar, teologisk, juridisk, medicinsk och filosofisk. Lunds universitet är en av de allra största i Norden. I modern tid så utbildas allt från ingenjörer till arkitekter, industridesigners och livsmedelstekniker. Härifrån kommer ursprungligen innovationer såsom Bluetooth-tekniken, tetraförpackningar och instrument för cancerdiagnostik.