Att hitta boende i Stockholm som högskolestudent

Att försöka hitta boende i Stockholm är överlag väldigt svårt just nu, kanske ännu svårare om man är student. Att försöka hitta boende i Stockholm eller andra stora studentstäder är för stunden extremt svårt. För det första så är nästan alla stora städer, där av inkluderat Stockholm, rödlistade på bostadslistan vilket menar att det just är extremt svårt att få tag i en bostad. Väntetiden för att få tag i bostad i Stockholm beror helt på vad för typ av boende man letar efter samt vart någonstans i Stockholm man söker boende. Om man kollar på olika boenden i förstahand för studenter så kan väntetiden ligga mellan 2 månader till flertalet år. Detta beroende på vad för typ av system bostadsbolagen använder sig av. Om de använder sig av kösystem kan det ta flertalet månader som minst för att ens ha en chans att få ett boende. Däremot om bostadsbolaget man söker hos använder först till kvarn taktiken på de lediga studentlägenheterna eller studentrummen så beror väntetiden helt på hur snabb man själv är på att intresseanmäla sig för lägenheten eller rummet.

Andra metoder än att försöka hitta förstahandskontrakt på studentboenden är att ansöka om studentlägenheter i andra hand som exempelvis kan säljas av studenter med studieuppehåll eller liknande. Den mest troliga och vanligaste metoden att få tag i ett boende som högskolestudent är hos familjer eller privatpersoner över lag som har ett rum ledigt. Denna metod kan varier i ansökningstid beroende på hur många familjer som just då har möjligheter att ta in studenter som inneboende. En annan sak att tänka på vid boende hos privatperson eller familj är att boendet oftast inte är permanent för hela studietiden men kan erbjuda en chans att kunna börja på studierna utan att känna oron av att inte kunna studera på grund av saknad av boende.

Studentekonomi till boende och transport

När det kommer till att hitta boende för en högskolestudent så är det inte bara att ta första funna boendet bara för att det är svårt att hitta något passande utan man måste se till man har ekonomi till det hela också. I just Stockholm är bostadspriserna oftast högt satta, lite beroende på var i Stockholm det ligger men i helhet är bostäder och lägenheter väldigt dyra och kan även det ställa till det en del för en vanlig student. På grund av det är det hela boendeletandet i Stockholm mycket svårt men självklart inte omöjligt. Det bästa att göra när det kommer till att leta efter en passande boende för en högskolestudent är att först söka de boenden som finns för den prisklass man har råd med och efter det kolla i stora områden och därefter se vilket boende som ger bästa möjligheten för studenten. Exempelvis ifall man finner en något dyrare lägenhet närmare högskolan man studerar på i jämförelse med en billigare längre ifrån kan det ibland vara fördelaktigt att ta den närmare då man måste räkna med transportkostnader till och från skolan om man bor längre bort, detta kan då göra att det boendet som först ansågs dyrare blir det billigaste alternativet.