Bästa högskoleutbildningarna för dig som entreprenör

Att vara entreprenör är något som många drömmer om att kunna vara och att kunna försörja sig på det. För att vara en bra entreprenör krävs det att man är kreativ i sitt tänk och har många idéer för en produkt eller tjänst. Det krävs att man är driven som person och självklart även när man jobbar vilket blir enklare om man jobbar med en produkt eller tjänst som man verkligen tror på och vill satsa på även fast det ibland kan finnas risker i projektet. Tidningen ’entreprenör’ är en bra inspiration, titta närmare på tidningen här. Är man driven som person, har många idéer och är sugen på att förverkliga den där drömmen man har haft ett tag genom att starta upp sitt egna företag, borde man börja fundera på vilken utbildning som kan vara en bra grund. Vilken utbildning som är bäst kan bero lite på vilket område man valt att rikta in sig på, men som grund är det viktigt att kunna ekonomi och även hur själva företagandet bör gå till.

Fem utbildningar att titta närmare på

Entreprenörskapsprogrammet finns att studera på Linneuniversitetet i Växjö. Som grund bör man ha studerat företagsekonomi tidigare. Programmet är ett mastersprogram som man studerar under två år där man lär sig att utveckla sin förmåga när det kommer till entreprenörskap.

Ekonomiprogrammet finns att läsa på flera universitet runt om i landet. Som studerande så väljer man en specialinriktning eller rättare sagt ett huvudämne som exempelvis kan vara företagsekonomi. Företagsekonomi handlar om företagande och bland annat att förstå marknadsföreningen och finansieringen i företaget vilket är viktigt att kunna som entreprenör. Efter tre års studerande brukar man vara färdigutbildad.

Marknadsföring är viktigt när det kommer till att verkligen lyckas med sitt entreprenörskap. Att utbilda sig inom området kan därför vara en smart väg att gå eftersom man som entreprenör bör ha mycket kunskap inom just marknadsförening för att verkligen lyckas nå ut med varan eller tjänsten som man jobbar med. Under utbildningen är det även möjligt att läsa en del av utbildningen utomlands eller ha praktik på ett inspirerande företag. Marknadsföring finns att studera på bland annat Umeå universitet och Linneuniversitetet i Växjö.

Projektledning är också en smart väg att gå eftersom man som projektledare har som uppgift att leda projekt och sedan se till så att alla uppgifter är gjorda till den satta deadlinen vilket det på sätt och vis också handlar om som entreprenör. Många universitet erbjuder kurser i projektledning men på handelshögskolan i Karlstad finns det dessutom en masterutbildning i området.

Interkulturellt företagande är ett program som finns att läsa på Södertörn. Programmet finns att läsa med tre olika inriktningar vilket är religionsvetenskap, etnologi och företagsekonomi. Programmet är till för entreprenörer och att de ska få en bredare förståelse för att kunna ta sin verksamhet internationellt eller om man vill skapa internationella samarbeten. Utbildningen studeras under tre år där du efter tre terminer (efter halva utbildningen) väljer vilket huvudämne du vill fokusera på.