Föreningsliv på universitetet

 Det är tur att studentlivet finns. Att ha chansen att kunna utbilda sig till det yrke man verkligen vill jobba med ses här i Sverige som en självklarhet men i de flesta andra länderna kostar det mycket pengar för att ha råd att utbilda sig till de som man vill om man inte är en av de lyckliga som lyckats få sin utbildning betad med hjälp av stipendier. Sedan med hjälp av CSN-lånet kan man både studera och ha ett bra vardagsliv som studerande. Studerar man på universitet så är det dessutom möjligt att vara med i en studentförening. Vad det finns för föreningar kan skilja sig något från skola till skola. Stundföreningarna är till för att skapa gemenskap så att likasinnade med liknande intressen och värderingar ska kunna samlas och knyta kontakter för att kunna bli vänner samt ordna olika aktiviteter på skolan. Hur ser egentligen föreningslivet ut på de olika universiteten här i Sverige?

Det finns många föreningar på universiteten runt om i landet

På Linköpings universitet finns bland annat fotoföreningen ‘linslusen’, flugfiskeföreningen ‘fluga’ och den internationella studentföreningen ‘ISA’.  ISA är studentföreningen för de internationella studenterna som också drivs av andra internationella studenter. Föreningen finns för att få studenterna att känna att deras vistelse i Sverige ska kännas viktig, trygg och betydelsefull. Tillsammans så gör de som är medlemmar i föreningen olika aktiviteter tillsammans.

På Luleå tekniska universitet finns bland annat föreningarna ‘Luleå spexet’, ‘snapsakedemin’ vilket är en manskör, ‘PHILM’ är en studentförening som visar aktuella biofilmer men också nästan helt och hållet okända filmer och ‘XP-R /LuleBotics’ som är en förening för studenterna som är intresserade av att hålla på med robotik. Om fascinationen för robotar finns men man än inte kan så mycket om ämnet så finns det billiga DIY robotar att köpa för att få sin första inblick. Här kan du läsa mer om DIY robotar.

På Lunds universitet finns bland annat föreningen ‘Lunds studentteater’ där de teaterälskade eleverna kan samlas och spela teater tillsammans. Varje år sätter de upp en pjäs som de själva producerat och även skådespelar i. Det finns även flera körer på skolan, en förening för alla studenter som är katolska, en HBTQ-förening, en förening för de som är moderater, en förening för de som är socialdemokrater och en studentförening för handbollsspelarna. På Lunds universitet finns det många föreningar att välja mellan.

På Malmö universitet finns bland annat föreningarna ‘glee club’ vilket är en sång och dansförening, ‘LGBTQ students Malmö’, ‘MAUS / spelgillet’ vilket är en brädspels förenings och ‘If academ’ vilket är en idrottsförening. Idrottsföreningen fixar olika idrottsaktiviteter för studenterna som är med i föreningen på vardagar under kvällstid samt på under dagen på lördagar.

På Stockholm universitet finns juridiska föreningen för de som är juridikstudenter på skolan, Samhällsvetenskapliga föreningen, Naturvetenskapliga föreningen, Humanistiska föreningen och föreningen ekonomerna. Föreningarna på Stockholms universitet driver studentpubarna och håller i olika aktiviteter som äger rum i skolan.

På Örebro Universitet finns bland annat medicinska föreningen och föreningen ‘singing doctors’ vilket bedrivs att läkarstudenter och deras mål är samtidigt att sprida glädje.