Hur läser man till forskare, vad krävs?

Man kan forska i princip vad som helst om man först har tagit en kandidatexamen, magisterexamen och master som görs på en högskola. Innan högskolan är det är ett bra tips att gå en naturvetenskaplig linje eftersom man då får en bred bas att utgå från. Därefter skall två år genomföras på utbildningen på den mer avancerade nivån där man först skall ta en magisterexamen och masterexamen. Följer man dessa steg kan man sedan gå vidare och genomgå praktik hos en forskare på ett universitet man väljer och där studera på en djupare nivå inom naturvetenskap om man har det som mål. Stockholm och Uppsala har fina universitet där man kan välja om man vill följa undervisningen till kandidatexamen direkt i högskolans lokaler eller att läsa på distans. Vilket man än väljer av dessa, får man en utbildning som motsvarar kravet som ställs för att gå vidare till att ta magisterexamen och master på samma universitet som kommer i två år efter det.
Forskningsarbetet eller institutionen man eventuellt skall jobba på senare kan finnas på samma universitet som man gått sin utbildning på om man har tur och då söker man tjänsterna som sedan kommer ut hos dem via blanketter, CV och ett personligt brev. I en del fall förekommer det att lärare som finns på universitetet kan hjälpa till att hitta finansiärer till ett forskningsprojekt man håller på med och då kan det vara värt att satsa sin utbildning och forskning just på denna institution. Du kan forska om historia som är ett väldigt intressant ämne eller inom det medicinska som bägge är väldigt breda områden.

Alternativ till finansiering

Ett annat alternativ till finansiering när man skall börja sitt forskningsarbete är om man får ett stipendium. Man kan forska om något som många tycker är underligt, nämligen om tankar och att positiva tankar har en helande effekt på människan. Pedagogiskt arbete är ett annat ämne som intresserar många forskare. Många lärare som går vidare i sin utbildning är intresserade av detta ämne. Många forskare fortsätter sin bana genom att undervisa andra på olika universitet. Man kan också forska vidare som professor. Man kan söka anslag till sin forskning, men det gäller att ha tur för konkurrensen är väldigt stor.

Man kan forska om olika sjukdomar som drabbar människan och försöka komma fram till hur man får fram botemedel till dessa sjukdomar. Alzheimers är en annan sjukdom det forskas om. Det forskas mycket på flera olika sjukhus runt om i Sverige och Akademiska sjukhuset är ett av dem där det bland annat forskas om hjärt och lungsjukdomar. Även epilepsi och vävnader forskas det omkring. Bröstcancer är också en sjukdom som forskas på. Forskare inom folkhälsovetenskap forskar med att förebygga sjukdomar innan de når människokroppen. Institutet för miljömedicin forskar om just detta.

Man kan om man vill även göra sin forskning utomlands. Universiteten i Sverige har fin kontakt med många andra universitet utomlands och via dem kan man få hjälp med kontakter så man kan fortsätta sin bana den vägen. Det mest populära landet förutom Sverige att forska i är USA. Man kan söka bidrag från vissa myndigheter för att forska där.