Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet finns i Småland och räknas till ett av de fem största universiteten i Sverige. Det erbjuder utbildningar inom många olika program och inriktningar och man kan dessutom läsa flera kortare kurser eller hela utbildningsprogram via distans. Vill man endast läsa enskilda kurser går det också bra att göra.

Linnéuniversitetets bakgrund

2010 valde man att slå samman Växjös universitet med Kalmars högskola och resultatet blev Linnéuniversitetet. Namnet kommer från botanikern Carl von Linné som har utgjort en stor inspirationskälla för universitetet. Under 2018 valde man dessutom att köpa in en betydande samling av Carl Von Linnés verk som bland annat innefattar avhandlingar och litteratur, och som tillsammans fyller upp sammanlagt 8 hyllmeter. Böckerna leder inte bara till att studenter och forskare får möjlighet att ta del av ytterligare information om Carl von Linné och hans samlade verk, den kommer också att fungera som en grundpelare i det Linnérum som kommer att uppföras på universitetets egna bibliotek.

Utbud av program och kurser

Eftersom Linnéuniversitetet har mer än 150 olika program och ca 1300 kurser att välja mellan så finns det något som passar för de flesta. Man kan läsa allt ifrån konstinriktningar till program som berör hälsa och ekonomi. Universitetet är också ett av de få i landet som erbjuder utbildningar inom polisyrket. För den som är intresserad av att studera i ett annat land kan man välja att bli utbytesstudent. Då får man chansen att spendera antingen ett år eller en termin utomlands. Linnéuniversitetet har ett utbytesavtal med flera länder både inom och utanför Europa och tidigare utbytesstudenter har studerat i bland annat Usa, Kina och England. Fördelen med att studera utomlands via ett utbytesprogram är att man slipper betala terminsavgifter till skolan man vill studera på. De kurspoäng som man tar när man läser en del av sin utbildning utomlands tillgodogörs dessutom och man får räkna in dem i sin svenska utbildning.

Linnéuniversitetet idag

Linnéuniversitetet finns numera tillgängligt på flera orter, som Växjö och Kalmar. Med mer än 30 000 studenter och över 2000 anställda är det ett av de ledande universiteten när det kommer till högklassig utbildning. För att kunna studera på Linnéuniversitetet söker man plats på den utbildning man önskar att gå via ett onlineforumlär som man hittar på webbadressen antagning.se. Det pågår ett intag av nya studenter både till våren och höstterminen. Man kan också läsa ett stort utbud av kurser under sommarmånaderna.

Linnéuniversitetet idag

Idag pågår också flera viktiga forskningsprojekt på Linnéuniversitetet som berör flera olika inriktningar. Bland annat bedriver man mycket forskning inom inriktningarna ekologi och biovetenskap. För närvarande finns det närmare 300 studenter som studerar på en forskarnivå hos Linnéuniversitetet.För den som är flitig finns det också möjlighet att ansöka om stipendium. Det finns dock en hel del regler och kriterier som man behöver ha koll på och uppfylla för att kunna göra en ansökan. Om man till exempel vill studera eller praktisera utomlands eller har presterat bra i sitt examensarbete kan man ansöka om olika typer av stipendium. Om man blir beviljad får man en summa pengar, hur mycket det rör sig om beror på flera olika faktorer.