Lunds tekniska högskola del 1

Först ut kring ämnet svenska högskolor och universitet skrev jag om Stockholms universitet med sina 50 000 studenter. Nu är det så dags för en titt på nästa universitet som finns tillgängligt för svenska studenter och här hittar vi Lunds tekniska högskola, en högt aktad skola inom teknikkretsar. Dagens och morgondagens ingenjörer skolas här för att ta sig an nuvarande och framtida problem samt gräva djupare i ämnen som mat och hälsa, två områden som idag har ett stort fokus här på skolan. Studenternas fokus här ligger på att utveckla och framställa nya typer av läkemedel tillsammans med att ta fram och förbättra livsmedel från en rad olika aspekter. Även miljön har ett stort fokus, inte bara här utan världen över, vilket också återspeglas i det arbete som man bedriver inom bland annat boende, för att minska energiförbrukning och göra det boendet mer effektivt och framför allt snålt.

Nu fokuserar man självfallet inte bara på boende när det gäller miljön utan här förekommer det arbete inom en rad olika områden däribland motor- samt bränsleutveckling där fokus ligger på utvecklingen av alternativa bränslen till dagens bensin och diesel.

Tillsammans med detta förekommer det även arbeten inom medicinsk teknik, ett område som växer enormt idag och där behovet av nya civilingenjörer ökar år efter år. VI gör framsteg inom medicin var och varannan dag och behöver ta fram ny och förbättrad utrustning som kan följa denna utvecklingstrend.

Ett annat stort område på skolan är inom IT och datateknik, ett ämne som står för en stor del av studentkåren i Lund. IT och Data är framtiden, något som dagens ungdom och studenter är väl medvetna om, efter att ha vuxit upp med denna ”nya” teknik tillgänglig från att de lämnade livmodern. Men precis som inom övriga ämnen så är det fortfarande och främst ett miljöarbete som ligger i fokus även här.

Bra område för studenter

Det som gör Lund till en sådan perfekt plats att utföra sina teknikstudier på är dess läge och tillgången till världsledande företag i området. Här hittar vi exempelvis Alfa Laval, Ericsson, Sony Ericsson, Gambro och Tetra Pak som alla är i behov av ny, kunnig personal. Skolan arbetar också hand i hand med dessa företag och övriga näringslivet samt studenterna för att utveckla och förnya studieprogrammen så det håller sig ajour. Det är inte heller någon slump att forskningsbyn Ideon ligger bara ett stenkast från LTH. Här har nya företag baserade på forskningsidéer sedan länge haft möjlighet att växa sig starka och lönsamma. Som student vid LTH hamnar man mitt i en värld av nytänkande, uppfinningsrikedom och entreprenörskap. I skolans närområde hittas inte mindre än 10 000 personer arbetandes inom områden som vetenskap, medicin, teknik, naturvetenskap samt ekonomi. Det på går också arbeten med att bygga två större forskningsanläggningar i området så att man kan tillgodose studenternas och skolans ökade behov. I Lund spar man inte på krutet när det gäller investeringar i vår framtid, och framtida ledare, allt för att hålla nivån på svenska studier på topp.