Om att plugga till läkare

Att vara läkare är ett stort kall i livet och man har ett väldigt stort ansvar som vilar på ens axlar när det gäller människor och deras liv. Efter sin utbildning till läkare kan man sedan välja olika special-områden som man vill fördjupa sig i och arbeta vidare med dessa så att man får specialist-kompetens (eller spets-kompetens) på ett visst område som man är allra mest intresserad av. Som läkare har man en väldigt nära kontakt med sina patienter och man träffar människor som har lika många olika åkommor som det finns människor, så man får en stor erfarenhet på många olika områden inom alla sjukdomar och åkommor som människor kommer för att söka hjälp för.

Som läkare skall man vara ödmjuk och lyhörd och ta sina patienter/vårdtagare på allvar. Man kan få jobba på olika ställen i hela Sverige eller åka utomlands och jobba för någon organisation som läkare som till exempel FN. Du har den första och närmaste kontakten till nära anhöriga om någon patient blir väldigt sjuk så de skall informeras om tillståndet så att ha empati och vara en trygg person är huvudsaken för läkaren. I dagens läge har man som läkare också otroligt mycket pappers-arbete, eller administrativt arbete som det heter. Förr fanns ofta en läkarsekreterare som skrev det du som läkare sa om patienten och gjorde journaler och arkiverade dessa, men nu läser läkaren in på ett litet “kassettband” om sin patient och skriver ner sedan i en journal som sedan diarieförs.

Längden på att utbilda sig till läkare är ganska lång, men det är mycket bra för det är mycket att plugga in som allmänläkare och vill du specialisera dig är det ännu mer att läsa. Det tar ungefär fem och ett halvt år och då varvar du dina studier med praktik. När du är ute och praktiserar kallas du för AT-läkare. Du skall även ställa en diagnos på din patient som kommer till dig och därefter skriva ut rätt recept som skall bota sjukdomen. Som läkare har du en fantastiskt bra hjälp och stöd av alla sjuksköterskor och undersköterskor du har runt omkring dig för de har också stor erfarenhet och är också nära alla patienter som kommer.

Sextio specialiteter

Sextio specialiteter finns det inom läkaryrket att arbeta med idag så man har lite att välja på. Om man vill kan man även göra sin läkarutbildning utomlands som till exempel i Polen eller Ungern. Huvudsaken är att du tycker om att arbeta med människor och är intresserad av anatomi och fysik bland annat. Man varvar teoretiska ämnen i utbildningen vissa tider och sedan är det praktik en del av tiden på olika sjukhus runt om i Sverige. Efter att man gjort sin praktik som AT-läkare ute på sjukhus får man sin läkar-legitimation så att man får tillåtelse att jobba vidare och vidareutbilda sig till något man skall bli specialist på. Då kommer du att få studera ytterligare med teori och praktik i fem år till.

För att få gå vidare i din utbildning som läkare och specialisera dig är du tvungen att genomföra din AT-utbildning först. Allt enligt reglerna som Socialstyrelsen säger. Det är bra med ordning och reda så att allt går rätt till när du skall jobba så nära människor. För att kunna bestämma sig vilken spets-kompetens man kommer att välja kan det ju vara bra att komma fram till det under sin AT-utbildning och då kommer många på vilket ämne man är mest intresserad av så det blir lättare att välja. Då har man ju så att säga fått prova mycket inom läkaryrket och fått se djupare på saken.