Om att plugga till socionom

Det kan vara svårt för många att välja vad man ska plugga till på högskolan/universitet. Det finns hundratals olika program och utbildningar, och en av dem är socionomprogrammet. Socionomprogrammet är ett program som fokuserar lika mycket på teoretiskt och praktiskt lärande. Vilket är perfekt för den som inte tycker om att sitta hela tiden i ett klassrum och läsa teori.

De flesta högskolor/universitet erbjuder även möjligheten att studera utomlands. Det förekommer också möjligheten att man kan förlägga delar av praktiken i ett annat land, allt från Polen till Australien.

Efter sex terminers studerande får man ta ut en kandidatexamen i socialt arbete, och om man fortsätter att studera en sjunde termin kan man få ut en socionomexamen. Men det tar inte slut där. Efter att man har studerat sina sju terminer finns det även påbyggnadsutbildningar som är ämnesfördjupande.

Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning som förbereder studenterna för flera olika yrkesområden. Utbildningen kommer att ge ett nytt synsätt på hur man ser på människan och världen och en ny uppfattning av hur samhället fungerar. Man kommer få lära sig om olika livssituationer och hur man bemöter och hanterar olika människor som befinner sig i olika livssituationer. Utbildningen ger praktiska och teoretiska kunskaper om bland annat hur man hanterar sociala problem och utmaningar, hur de förekommer, konsekvenserna som medföljer och samt hur man ser lösningar till problemet.

Under utbildningen kommer man även arbeta med grupparbeten, fältarbete, studiebesök och egna studier samtidigt som utbildningen är lärarledd i klassrum. Utbildningen passar de som tycker om variation av teori och praktiskt lärande. Detta innebär att under vissa terminer kan det förekomma mycket läsande av litteratur följt med skriftliga reflektioner, och sedan andra terminer som kan bestå av flera dagar med föreläsningar och grupparbeten. Under utbildningen kommer studenterna få träning i kommunikation samt bemötande.

Vad händer efter utbildningen?

Efter man är klar med utbildningen finns det flera vägen som man kan gå. Direkt efter utbildningen kan man välja att fortsätta att studera på en avancerad nivå. Efter att ha läst den avancerade nivån kan man få magister/master/doktorsexamen i socialt arbete. Efter att man har arbetat i några år och får lite yrkeserfarenhet så finns möjligheten att söka till fördjupade påbyggnadskurser som den grundläggande utbildningen till psykoterapiutbildningen.

När studenterna kommer ut i arbetslivet så är det vanligt att de börjar arbeta med människor. Man arbetar då främst med utsatta människor. Det kan vara allt från unga till äldre människor som befinner sig i svåra livssituationer. Socionomer jobbar vanligtvis med att hjälpa de personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem, psykisk ohälsa, kriminalitet, eller människor som är utsatta för våld eller hemlösa. Detta ger en bred arbetsmarknad där man kan arbeta hos kommunen, staten eller inom privat sektor och även ideellt. Man spelar därför en viktig roll i samhället och för utsatta personer. Man kommer därför alltid göra avgörande skillnad för dessa personer och man kommer alltid få känslan att man är behövt och att man gör något viktigt. Det är därför viktigt att man har goda kunskaper om hur människan och samhället fungerar.