Om att studera juridik på universitet

Om man har bestämt sig för att studera juridik kan man välja att antingen göra det på distans, på kvällar, när man har det bättre tidsmässigt eller på halvtid. Detta fina erbjudande står bland annat universitetet i Stockholm för. Läser man den kursen får man som elev lära sig rättsvetenskap och vilka regler som gäller. Ett plus är det om man har läst lite juridik på gymnasiet, men det är absolut inget krav för att få komma in på Juristprogrammet. Man får även läsa om civilrättslig översikt, vilket betyder att man läser om avtalsrätt, miljörätt, försäkringar och mänskliga rättigheter till exempel. Om man väljer att läsa om beskattningsrätt får man lära sig hur man beskattar företag och man kommer att förstå själva systemet när det gäller skatterna i Sverige.

Lärare på universitet

Alla lärare på universitetet i Stockholm är mycket välutbildade och har stor erfarenhet inom sitt område. Väljer man att läsa ett helt program inom juridik är poängen 270. Men om man föredrar kortare period att läsa på, så fungerar det också utmärkt. Då blir poängen 15. Det kortare alternativet ger chansen att jobba under tiden man studerar och det kan vara en bra kombination för många. När man läser en kurs på distans som också erbjuds, så får man en länk att logga in på för att fullfölja sina studier. Där får man delta i konferenser och se föreläsningar samt att det är lätt för eleven att logga in. Man kan välja distans och delta på undervisningen via en dator eller givetvis sitta med i lektionssalen vid samma tillfälle. Det är väldigt bra att det finns alternativ om man till exempel bor väldigt långt ifrån universitetet.
Har man läst sociologi innan utbildningen till jurist har man väldigt stor nytta av det för det kommer att ingå i undervisningen på universitetet. Det kostar ungefär 5 500 kronor att utbilda sig till jurist vid Stockholms universitet. Om man vill köpa sina böcker till kursen är kostnaden för dem 2 000 kronor.

Uppsala universitet erbjuder även de en juristutbildning. Där tillämpas en speciell undervisning som går ut på att eleverna själva skall lösa olika problem inom olika rättsliga ämnen och lösa rättstvister. Lärarna är med som stöd och handledare tillsammans med eleverna. Man jobbar med problemlösning som ett grupparbete. Praktiken i Uppsala som man skall utföra varar i två månader.

Efter att man genomfört utbildningen i juridik kan man börja arbeta som polischef eller åklagare om man väljer det. Man kan de regler och lagar som behövs för att lösa rättsliga tvister och problem. Man får en mycket bred kompetens eller spetsutbildning som det kallas.  I slutet av utbildningen blir deltagarna erbjudna att läsa mer om ett speciellt ämne inom juridiken om de önskar det. Det kan vara ett ämne man fastnat för och blivit extra intresserad av. Då erbjuds man att fördjupa sig i just det ämnet.

Så är man väldigt intresserad av människor och deras rättigheter i samhället, psykologi, pedagogik med flera ämnen så rekommenderas juristprogrammet på universitet. Det finns fler grenar att sedan gå vidare inom som till exempel handelsrätt, affärsjuridik eller miljöskyddsjuridik. Mycket att välja på och fina universitet att välja mellan.