Om att studera på Mittuniversitetet

Redan 1933 startade Mittuniversitet men då under namnet Mitthögskolan. Skolan ligger belägen vid Sveriges geografiska mittpunkt och har numera campus på två olika orter i mellersta Sverige, ett campus finns i Sundsvall och ett i Östersund.

Anna Haag, Charlotte Kalla och Fredrik Wikingsson är några av de mer kända profilerna som stoltserar som före detta studenter på Mittuniversitetet. Mittuniversitetet har 345 olika kurser, 47 stycken olika utbildningsprogram och det finns numera också 37 stycken olika magister/masterprogram på skolan, Idag studerar omkring 13 000 studenter på Mittuniversitetet och medan Sundsvall har den största delen av studenter, cirka 4 200 stycken har Östersund ungefärliga 2 800 stycken. Resterande studenter läser sina kurser online utan träffar alls på själva skolan. Själva lärosätet är centrum för bland annat teknik, naturvetenskap, medie och diverse civilingenjörsprogram. De olika campusen har olika fokus men också helt olika charm. I Sundsvall finns bland annat ett mycket stort utbud av diverse samhällsvetenskapliga utbildningar men också olika vårdutbildningar.

Campuset i Östersund stoltserar även de med en mängd samhällsvetenskapliga utbildningar, till exempel socionom, arbetslivsprogram,, psykologi och ekonomi. Inom de naturvetenskapliga utbildningarna kan vi bland annat finna ekoteknik,byggteknik och  sport och idrott där det också ges möjlighet till att bedriva elitidrott vid sidan av studierna.

Vägen till Universitet

Vägen för Mitthögskolan till att bli Mittuniversitet var inte raklång utan mer eller mindre relativt krokig. Ansökningarna till att bli universitet hade vid mer än ett tillfälle, 1998 och 2000 blivit tillbakaskickade med ett nej. Mitthögskolan gav dock inte upp och tillsammans med länsstyrelserna kunde pengar avsättas för att bland annat kunna anställa ännu fler professorer till skolan. Tillslut, efter 5 långa år så lönade det hårda arbetet sig och Mitthögskolan fick det förtroende från regeringen som de behövde och Mitthögskolan blev därför Mittuniversitet 1 januari 2005. Mycket behövde hädanefter kluras ut, men det allra första var vad skolan numera skulle kalla sig och det var inte självklart med att universitetet också skulle kallas för Mittuniversitetet utan Mittsveriges Universitet och Mittsvenska universitetet var också starka kandidater. I samband med att Mitthögskolan blev Mittuniversitetet blev skolan också ett lärosäte där det satsades på mängder av kvalite och till exempel så satsades det också på en utökning av forskning och grundutbildningen kvalitets säkrades också.

Mittuniversitetet idag

Idag omsätter lärosätet dryga 966 mnkr varje år och har dryga 1000 personer anställda. 200 personer forskar och det är också bland det allra största universitetetet i Sverige på nätbaserad utbildning.  Själva universitetet är enormt viktigt för bygden då det också engagerar de regionala verksamheterna runt omkring själva universitetet. Många spännande program väntar annars dem som bestämt sig för att studera på plats och kriminologiprogrammet, bildjournalistik och sportteknologi är bara några av dem. Är du även intresserad av internationella relationer så kan du även spendera en del av dina studieår utomlands. Att vara student på Mittuniversitet innebär att regionen prioriterar dig då Sundsvall är en mycket stor studentstad och har vid ett flertalet tillfällen blivit utnämnd till Sveriges mest studentvänliga kommun. Vem vill inte vara där?

Mittuniversitetet idag