Om att studera till ingenjör

I Sverige finns det en statussymbol om att vara ingenjör. Det finns även ett stort frågetecken gällande vad en ingenjör är för något och vad de gör. I Sverige finns otroligt många olika ingenjörsutbildningar. Dels går det att läsa på olika universitet vid olika orter runt om i landet. Mest välkända är kanske KTH, Chalmers och Lund. Men även Linköpings universitet räknas in bland topp fem tillsammans med Luleå tekniska universitet som är Sveriges nordligaste universitet. Det är inte heller ovanligt med ingenjörer som kompletterar sina studier med att läsa utomlands någon termin eller till och med några år.

Svårt att bli ingenjör

Många ser ingenjörer som tekniskt kunniga. Detta stämmer till viss del då det finns olika krav på avklarade kurser inom till exempel matematik. Men detta är väldigt beroende på vilken typ av ingenjörsutbildning det handlar om. Den som många tänker på då de menar ingenjör är civilingenjör. Detta innebär fem års heltidsstudier där matematik, fysik och även ibland kemi läses på en hög nivå. Utöver detta är det flera kurser där studenterna ska analysera och dra slutsatser för att förberedas för sin yrkesroll, som brukar vara något av en problemlösare. Problemlösning behöver inte enbart gälla tekniska problem. Det finns gott om ingenjörer som även jobbar med mänskliga problem, som kommunikation och samarbete. Industriell ekonomi är en klassisk civilingenjörsutbildning som mer fokuserar på att skapa lönsamma företag med starka företagskulturer snarare än att räkna ut hållfastheter och magnetfältsutbredning. Förutom civilingenjör går det att bli högskoleingenjör. Dessa är likt civilingenjör riktade mot en specifik bransch. Maskin mot industri. Bygg mot bygg. Data mot IT och så vidare. Dessa har inte samma krav gällande tekniskt krävande kurser och inte samma krav på bevis av en analytisk förmåga. Detta gör att högskoleingenjörer tenderar att stanna inom sin bransch medan civilingenjörer tenderar att kunna börja i en bransch för att sedan sluta inom en ledande position inom en helt annan bransch. En högskoleingenjörsexamen ligger på tre års studietid. Sedan finns det även tvååriga ingenjörsutbildningar och till och med yrkeshögskoleutbildningar.

Lätt att bli ingenjör

Som nämnt tidigare så går det dels att studera till ingenjör vid väldigt många olika destinationer. Detta innebär att det ämne som lockar inom ingenjörsyrket mest troligt finns att läsa till någonstans för den som är redo att flytta på sig. Med ett stort utbud blir det även enklare att hitta platser där betygen räcker till. För de som inte har med sig betygen från grundskolan går det att läsa upp. En annan väg är att läsa ett tekniskt basår. Ett tekniskt basår ger full behörighet till en ingenjörsutbildning och på flera universitet en garanterad plats på vald inriktning. Så en person med låga betyg från grundskolan kan ha större möjlighet att komma in på en populär linje än någon med höga betyg. Detta genom att nyttja platsgarantin som kommer med ett tekniskt basår. Sedan är det dessutom väldigt roligt att studera vid högskola eller universitet för den som har möjlighet att leva studentlivet fullt ut. Detta gör att studietiden präglas av goda minnen och de sena nätterna med studier etsar sig inte kvar på samma sätt. Så efter några år står du där med ett examensbevis i handen och många goda minnen nära till hjärtat. Det är vägen mot att bli en ingenjör.

Lätt att bli ingenjör.