Om fördelarna med Handelshögskolan i Stockholm

Att välja högskola kan vara svårt, tankarna om ens egna framtid snurrar runt.

I Stockholm finns Handelshögskolan med ett väldigt bra rykte och både grundades och öppnades år 1909 för de 110 första studenterna. Handelshögskolan är en liten privatägd högskola med 2000 studenter. Det är en fördel i sig om man kollar på antalet studenter, det skapar en känsla av samhörighet mellan studenter, fakultet och personal.

Internationella miljön som finns på högskolan kan vara till en stor fördel då det finns både lärare och studenter som kommer från olika länder runt om i världen, men även föreläsare, forskare och företag. Och med hjälp av det sätts det en stark internationell prägel på studierna men även på livet som student.

Handelshögskolans utbildning har klassats att vara i världsklass med deras breda utbildningar som erbjuds på högskolan. Det som även hjälper till klassificeringen är att ett flertal av professorerna och lärere som undervisar. Dessa är ledande inom sina ämnen och områden och delar av sig sin kunskap till studenterna dagligen.

Resurserna som finns och som högskolan får ta del av läggs en stor del av på studenterna. Och det hela utgår och byggs på den gemenskapen som byggs med hjälp av den nära kontakten och samarbetet mellan studenter och lärare som även utgör kvalitén på ens utbildning.

Så som det sker på andra högskolor så sker det på Handelshögskolan, att under tiden man studerar så möter man ett flertals personer som både kan bli potentiella vänner men även personer som man kan skapa ett nätverk med.

Studenter, föreläsare, gästföreläsare, företagsrepresentanter och inspirerande personligheter som blivit inbjudna är något man stöter på varje vecka och på det sättet kommer det alltid finnas något gemensamt.

Att ha ett nätverk är bra för arbetslivet och socialt och Handelshögskolan hjälper till. Ett tätt samarbete med näringslivet är något som man får chansen att ta del av när man pluggar vilket är något unikt. Dialogen med företagen har man både för att det ska en utveckling men även för att bemöta arbetsmarknadens kompetensbehov. Och redan under ens studietid så vävs man in i arbetslivet då besök av olika företag som berättar om företaget och möjligheter som finns sker varje vecka, i och med att företagen är ofta närvarande så skapas det kontakter och arbetstillfällen med ett flertals studenter får jobb vid dessa tillfällen.

Efter Handelshögskolan i Stockholm

Kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm är väldigt eftertraktat på arbetsmarknaden. En kandidatexamen är bra att ha om man planerar fortsatta studier på en högre nivå, så kallad mastersnivå, men även om man skulle skaffa en karriär inom antingen svenskt näringsliv och förvaltning eller internationellt.

Men om man känner sig skoltrött efter att gått på högskolan så har man ändå en bra chans att få jobb efter då 90 procent av dem som har valt att inte studera har jobb redan 3 månader efter examen varav en tredjedel tar valet att jobba utomlands.

Skolans namn sätter sin prägel i affärsvärlden och alla dörrar öppnas och man har möjlighet att forma sin framtid.