Om konsten och fördelarna med att ta dubbelexamen

Ja, det kanske låter som ett sätt att plåga sig själv dubbel så mycket som med vanlig student men det finns faktiskt fördelar! Särskilt om man studerar två relaterade ämnen som historia och antropologi eller ekonomi och matematik kan det finnas en mycket nyttig korsbefruktning. Det finns också några högskole- och universitetsprogram med dubbelexamen där en av examen är en avancerad examen som en fil mag. Det kan vara en fördel när man söker jobb om sin dubbelexamen inkluderar både ett praktiskt eller yrkesexamen och ett teoretiskt ämne.

En yrkesexamen brukar vara ganska specialiserad, till exempel en läkarexamen. Man kan inte arbeta som läkare om man inte har den. Men en examen i ett teoretiskt ämne, såsom humaniora, samhällsvetenskap, matematik eller naturvetenskap, kan vara användbar i många olika karriärer. Många som tar sin examen i historia arbetar som chefer i stora företag eftersom de utvecklar sitt kritiska tänkande och analytiska färdigheter som en del av sin utbildning. Så att kombinera historia och företagsadministration kan vara ett vinnande koncept.

Det är värt att bemärka att den genomsnittliga människor som tar dubbelexamen får en något lägre startlön i sina första arbeten efter avslutad skola enligt en studie som gjordes av Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) i 2011. Men senare i karriären tjänar dessa människor något mer än genomsnittet för deras yrke så det jämnar ut över tiden. Och medan lönen är mycket viktigt, det är inte den enda sak att tänka på när man planerar sina studier.  Att ha en bredare än vanlig kompetens kan vara mycket användbar i arbetslivet.

Konsten att kombinera

Dataprogrammering är ett praktiskt ämne som går bra att kombinera med andra studier.  Någon som arbetar med marknadsföring men också har bra programmerings förmåga kan bygga häftiga appar som hjälper till att sälja produkten eller tjänsten.

Om man studerar för att vara en pedagogisk specialist, såsom lärare eller specialpedagog, är det helt säker att kunna få mycket nytta av bra datakunskaper. Eftersom onlineundervisning och användningen av datorstödd inlärning redan är viktig och kommer att bli mer så i framtiden kan det vara bra att skaffa kompetens i hur man använder sådana hjälpmedel på ett effektivt sätt. Eller varför inte kombinerar en examen i konst med en i dataprogrammering? Då kan man arbeta som dataspelsutvecklare till exempel. Spelutveckling är en växande industri i Sverige och svenska designade spel anses vara några av världens högsta kvalitet.

Att studera mot dubbelexamen tar naturligtvis mer tid och energi än att studera för bara en. Och det krävs en hel del självdisciplin och mycket effektiva studievanor men det är helt möjligt för den målorienterade studenten att uppnå detta objektiv. Den mest avgörande är att planera sina studier så att ett projekt för en kurs i ett huvudämne kompletterar sin andra huvudämne. Till exempel kan man göra en kortfilm om mänsklig beteende som ett projekt i en psykologikurs och samtidigt få värdefulla färdigheter i hur man gör kortfilmer. Nyckeln är att vara fokuserad och målorienterad!