Ranking över respektabla internationella skolor del 2

Valet av skolor när det gäller vidareutbildning efter gymnasiet kan vara ett riktigt svårt val, speciellt om skolan man vill gå på ligger utanför Sverige. Utbudet är inte bara enormt utan också otroligt konkurrenskraftigt, där många av skolorna håller enastående hög nivå och där arbetsgivare värdesätter arbetssökande med utbildning från toppskiktet av dessa skolor. Rangordningen av skolorna i denna lista är dock baserad på skolans rykte, och hur studenter och arbetsgivare ser på dessa skolor.

En skolas rykte kan i många fall vara betydligt viktigare än den kvalité på utbildningen som erbjuds på skolan. Har skolan ett gott rykte då kommer detta också resultera i att fler söker sig till skolan, kontra en skola med ett dåligt rykte. Detta går ju att jämföras med andra saker som exempelvis hotell eller restauranger. Har en restaurang fått en dålig recension eller rykte om att maten inte smakar bra, att det dröjer lång tid innan man får den eller att det kostar på tok för mycket, då kommer detta spridas bland kunderna eller konsumenterna och resultatet blir då att restaurangen får färre och färre gäster.

Denna lista är dock helt och hållet subjektiv, baserat på experters uppfattning om skolorna, experter från världen över med betyg som sträcker sig från 0 upp till 100. Utöver popularitetspoängen har jag också inkluderat skolans lärar- och forskningsranking, som kan ge er en bättre uppfattning och helhetsbild.

Peking University – Kina — 15,9

Lärar- och forskningsranking: Plats 42

Här har vi det första, moderna universitetet som byggts i Kina. Peking University är ett större forskningscenter beläget strax utanför Peking och är känt för sitt vackra campus fyllt med klassisk kinesisk arkitektur. Skolan verkar också ha en stor förmåga att utbilda framtida lärare, då över 400 av dess tidigare studenter har gått vidare till att bli chefer över olika avdelningar på en rad olika skolor i landet. Det som dock talar emot denna skola är just att den ligger i närheten av Peking, en stad som är känd för alla problem man har med smog.

University College London – England — 16,6

Lärar- och forskningsranking: Plats 14

Här har vi onekligen en internationell skola med studenter från över 150 olika länder. De utländska studenterna här utgör en tredjedel av studentkåren. University College London, förkortat UCL, var också den första skolan i England som tillät kvinnliga studenter under samma premisser som män, något som skedde under 1878. Skolan har dessutom ett enastående rykte när det gäller forskning och utbildning av nobelpristagare, med hela 29 stycken som gått på skolan.

Swiss Federal Institute of Technology Zurich – Schweiz — 17,3

Lärar- och forskningsranking: Plats 9

Här har vi den enda skolan i Europa, utanför England, som lyckades ta sig in på denna lista över högt ansedda skolor i världen. Swiss Federal Institute är känt för sitt arbete och forskning inom teknologi och naturvetenskap. 21 nobelpristagare har antingen studerat, undervisat eller deltagit i forskning på skolan genom åren, en skola som årligen producerar omkring 80 olika patent, främst inom dessa två områden.