Stockholms universitet del 2

Efter att ha skrivit lite om kända och prestigefyllda skolor runt om i världen tänkte jag nu fokusera på den svenska marknaden och utbudet av skolor som finns här på hemmaplan. Även om vi inte hade några universitet listade bland de största och mest prestigefyllda skolorna i världen så är ändå svenska universitet högt aktade inom utbildningskretsar och personer som har genomfört en utbildning i någon av dessa skolor har sällan problem att hitta jobb, både inom Sverige och EU.

Först ut tänkte jag titta på Stockholms Universitet, ett universitet som fokuserar på både utbildning och forskning där man deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten med andra skolor och forskningsinstitut. Skolans fokus ligger mestadels på områdena humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap och inhyser uppe mot 50 000 studenter tillsammans med över 6000 aktivt arbetande på området.

Studentkår

Är du en student, då rekommenderar vi varmt att du går i med i någon av de kårer som finns, däribland Stockholms universitets studentkår (SUS). Detta gör att du direkt får tillgång till alla de aktiviteter som kåren anordnar. Nu är det dock inget måste, att du måste vara med i kåren för att medverka i deras aktiviteter, du kan följa med en som redan är medlem tillsammans med att betala en mindre summa och du får samma tillgång som om du vore med i kåren.

Fakulteter och institutioner

Stockholms universitet har som jag nämnde tidigare fyra fakulteter, humaniora, juridik, natur- och samhällsvetenskap. Dessa i sin tur består av sammanlagt omkring 70 institutioner, institut och centra fördelat på dessa fyra. Det humaniska fakultetet består av 21 institutioner och centra där studenterna kan ta del av studier och forskning i omkring 50 olika ämnen. När det gäller det juridiska fakultetet så består detta av en institution, tre institut och ett centra, så ni ser så är dessa institutioner inte jämnt fördelade över de olika fakulteterna utan fokus har placerats på de som flest studenter söker sig till och juridik är inte det populäraste ämnet som lockar folk till Stockholms universitet. Istället ä det humaniska och naturvetenskapliga fakultetet som ser störst tillströmning av studenter där det naturvetenskapliga fakultetet består av sammanlagt fyra sektioner, med 22 institutioner samt två centra. Utöver detta har man även tre så kallade fältstationer som ligger belägna runt om i landet. Sist ut har vi sedan det samhällsvetenskapliga fakultetet beståendes av 16 institutioner som tillsammans är verksamma inom grundutbildning samt forskning och så klart forskningsutbildning. Med anledning till fakultetets stora fokus på forskningsbiten har man även inte mindre än 9 forskningsinstitut kopplade till denna fakultet.

Studentbostäder

Det största problemet som en student i Stockholm har är att finna en bra studentbostad, som inte bara uppfyller studentens behov men som också inte kostar skjortan eller ligger flera mil ifrån studentområdet. Stockholms stad är väl medvetna om att det råder en stor brist på studentbostäder i staden och har lovat att fokusera på just detta under de kommande åren, för att tillgodose den ökade tillströmning av studenter som staden ser.