Studera vidare till Kriminolog

På högskolan i Gävle kan man studera vidare för att bli Kriminolog. Ett mycket spännande och givande yrke att arbeta inom. Du får på universitetet lära dig att arbeta självständigt med utredningskriminologi och rättssociologi bland annat. Många universitet hjälper sina studenter med viktiga kontakter efter utbildningen som leder vidare till arbeten med skäliga löner och det är en mycket fin förmån. Det handlar om att lösa brott av olika slag som tyvärr sker alltför ofta ute i vårat samhälle. Men även att förebygga brott skall man fokusera på. Malmö universitet erbjuder också samma utbildning.
Kriminologen hjälper och stöttar polisen i deras arbete när det gäller brott och utreder arbetet. Man kan även arbeta inom tullen. Där upptäcks dagligen olagliga produkter som en del passagerare försöker smuggla in eller ut i landet och där görs en enorm insats av tulltjänstemännen. När man har detta yrke är man väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden och har chansen att få jobba på fler ställen både i Sverige och utomlands. Man har också chansen att få arbete på Länsstyrelsen, i sociala sektorn eller som analytiker i samhället.

Som brottsutredare kartlägger man själva brottet för att sedan förebygga att det händer igen i framtiden. Man har som uppgift att skapa ett tryggt samhälle som alla människor skall känna sig säkra i. Man kan jobba som väktare eller civilutredare också. Som Kriminolog jobbar man med att analysera hur en gärningsman tänker och går in på djupet av brottet och försöker komma fram till hur det kunde inträffa och varför.

Djupare studier

I utbildningen får man gå djupare in på varför en människa egentligen begår grova brottsliga gärningar. Mycket handlar om bakgrund och uppväxt, men även om sociala relationer och om hur denne gärningsman blivit bemött tidigare i livet. Man får arbeta väldigt självständigt och ta mycket eget ansvar i utbildningen och komma fram till resultat som sedan analyseras.

Man samarbetar mycket tillsammans med sjukvården och socialtjänsten som Kriminolog. Det konstateras att det kommer att bli stor efterfrågan i framtiden på just Kriminologer så det är en bra utbildning där man blir garanterad jobb direkt. Man jobbar även med att förebygga brott ute i skolor och på olika institutioner. Man skall jobba för att samhället skall kännas tryggt och trevligt att bo och vistas i. Man studerar hur en brottsling har haft det bakåt i tiden och om personen tidigare har varit straffad. Eventuellt hittas ett mönster i gärningsmannens beteende som upprepas. Man sysslar mycket med gängbråk som är en tråkig företeelse som har brett ut sig även i det svenska samhället alldeles för mycket. Sedan jämför man kvinnor och mäns olika brottsliga aktiviteter, om skillnaden i antal brott till exempel.

Man kan även jobba med kvinnors rätt i samhället och utreda varför kvinnor så ofta utsätts för brott dels av sina makar eller andra familjemedlemmar och vad det beror på. Även arbeta med våld som förekommer inom vårdsektorn som skall redas ut och många sexuella övergrepp på både kvinnor och män som är en viktig punkt i samhället att få stopp på. Försöka förebygga sexuella trakasserier, både mot kvinnor och barn, men även mot lärare och andra utsatta individer. Man har som Kriminolog ett stort ansvar och gör en stor insats i samhället!