Tekniska högskolor i landet

Sverige kanske inte ett särskilt tättbefolkat land. Däremot kan man faktiskt säga att vi har ett stort utbud av universitet och högskolor, inte minst tekniska högskolor. Vad är då en teknisk högskola?  En teknisk högskola är ett lärosäte med antingen titeln universitet eller högskola som har kompetensen och därmed rättigheterna att bedriva tekniska forskarutbildningar samt sådan undervisning. Men de allra flesta brukar relatera till civilingenjörsutbildningar när man nämner tekniska högskolor och inte rena teknikprogram. Detta är helt rätt, för i princip alla tekniska högskolor har just civilingenjörsutbildningar som huvudsaklig utbildning, i vilken mycket teknik ingår. Även inom högskoleingenjörernas utbildning brukar det ingå en hel del teknik. På ett universitet kan det även finnas tekniska linjer och fakulteter som då kallas de tekniska fakulteterna. Om det är ett universitet med detta tekniska utbud kan det kallas tekniskt universitet.

På en teknisk högskola eller ett tekniskt universitet har man alltså forskare och lektorer i teknik. Och när man säger teknik innefattas reglerteknik, elektronik samt hållfasthetslära. I och med att civilingenjörsutbildningen oftast är dragplåstret och var huvudsakliga fokus ligger ingår även matematik och flera olika sorters naturvetenskapliga ämnen så som kemi, fysik och biologi. Här brukar det finnas linjer med specifika inriktningar.

Tekniska högskolor med anor

I Sverige var Stockholm först med att ha en teknisk högskola vilket kanske inte är särskilt förvånande. 1827 grundades vad som kom att bli Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). I hela 90 år var det enda lärosätet i Sverige som hade kunnandet att bedriva en teknisk högskola. Då 1937 var det dags för Göteborg och Chalmers i staden blev en behörig teknisk högskola, men då under namnet tekniskt institut. Det var då, annat är det nu. Idag har vi som nämndes tidigare, väldigt många tekniska högskolor runt om i Sverige. Vissa är mer inriktade på bara teknik medan andra har det som en dela av mycket annat. Fortfarande är dock KTH i Stockholm och Chalmers i Göteborg de två största, tätt följt av Luleå tekniska universitet och Linköpings tekniska högskola. I Linköping är ingenjörerna helt klart dominerande och optimeringslära är nog i vissa delar världsledande.

Arkitekturskolan, Tham Videgård

Flera exempel på tekniska högskolor och universitet i vårt avlånga land är Karlstads universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Gävle, Umeå universitet, Uppsala universitet, Malmö högskola, Högskolan i Jönköping och Umeå universitet. Detta var absolut inte alla, flera finns, glöm inte bort det.

Alla tekniska utbildningar har program som är minst fem år. Annars är det ingen riktig teknisk utbildning. Och det är väldigt ovanligt att man kan läsa kurserna fristående, utan det är mer delar av en helhet i ett program. Sveriges tekniska högskolor håller normalt hög standard, i synnerhet de stora i huvudstaden, Göteborg, Linköping och Luleå. Många internationella studenter och forskare söker sig till de akademiska lokalerna för att ta del av forskningen. Som färdigutbildad ingenjör står arbetsmarknaden med öppna armar för att ta emot. Trots att det examineras fler tekniskt kunnande studenter för varje år är efterfrågan på dessa, bland privat och offentlig sektor, inom industrin och fortsatt på universitet inom akademins värld enormt.